12 december 2009

Som det är nu

I nytillkomna kylan vandrar jag med lillen närmast hjärtat.
Andra bakar och jag ser på och drömmar spinns
av dofter som minner om tider som varit.