12 november 2010

Inre ljusning

Manar självsvåldigt fram uppnåeliga bilder 
ljuset som för mig brinner har sin plats 
tas i bruk snarast mitt i mörkertimmen 
sömnsvaghet präglar följaktligen dagen